هاست لینوکس اشتراکی

اشتراکی 1 0 موجود است

250 مگابایت فضا
کنترل پنل قدرتمند سی پنل
تحویل آنی بعد از پرداخت

  • 15 گیگابایت پهنای باند(ماهیانه)
  • SSD سرعت بالا نوع هارد
اشتراکی 2

500 مگابایت فضا
کنترل پنل قدرتمند سی پنل
تحویل آنی بعد از پرداخت

  • 30 گیگابایت پهنای باند(ماهیانه)
  • SSD سرعت بالا نوع هارد
اشتراکی 3

750 مگابایت فضا
کنترل پنل قدرتمند سی پنل
تحویل آنی بعد از پرداخت

  • 45 گیگابایت پهنای باند(ماهیانه)
  • SSD سرعت بالا نوع هارد
اشتراکی 4

1000 مگابایت فضا
کنترل پنل قدرتمند سی پنل
تحویل آنی بعد از پرداخت

  • 60 گیگابایت پهنای باند(ماهیانه)
  • SSD سرعت بالا نوع هارد