ثبت دامنه

نام جدید برای دامنه خود پیدا کنید. نام دامنه یا کلید واژه ای را وارد کنید تا امکان ثبت آن را بررسی کنیم.


Browse extensions by category

New Price
Transfer
Renewal
.ir
6,500تومان
1 سال
6,500تومان
1 سال
6,500تومان
1 سال
.com
110,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
165,000تومان
1 سال
.net
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
195,000تومان
1 سال
.org
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
205,000تومان
1 سال
.info
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
210,000تومان
1 سال
.co
390,000تومان
1 سال
390,000تومان
1 سال
390,000تومان
1 سال
.biz
230,000تومان
1 سال
230,000تومان
1 سال
230,000تومان
1 سال
.shop
130,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال
600,000تومان
1 سال

Please choose a category from above.


 افزودن هاست اشتراکی

از بین پکیج ها متنوع هاست اشتراکی، انتخاب کنید

هر بودجه ای دارید، بر اساس آن ما پکیج پیشنهادی داریم

 دامنه خود را به سیستم ما انتقال دهید

همینک دامنه خود را انتقال دهید تا یک سال نیز تمدید گردد! *


* پسوند های خاص دارای استثنا هایی می باشند .