گواهینامه امنیتی SSL

گواهینامه امنیتی SSL-۱

بدون نیاز به ارائه مدارک رسمی
سازگاری با تمام مرورگرها
افزایش رنک و سئو در گوگل
بدون نیاز به تغییر مشخصات دامنه
پشتیبانی از دامنه های ایرانی (ir.) و بین المللی
فعال سازی فقط بر روی هاست های میزبانی شده در IRbestHost.com
پس از خرید آدرس دامنه هاست خود را از طریق درخواست پشتیبانی اعلام نمایید تا گواهینامه شما فعال شود.

 • نوع گواهینامه Domain Validation
 • الگوریتم رمزنگاری SHA-256
 • قدرت رمزنگاری 256Bit
 • طول کلید رمزنگاری 2048Bit
 • زمان صدور ۲ دقیقه تا ۲۴ ساعت
 • فقط دامنه اصلی ساپورت می شود
 • اعتبار گواهینامه یکساله
گواهینامه امنیتی SSL-۲

بدون نیاز به ارائه مدارک رسمی
سازگاری با تمام مرورگرها
افزایش رنک و سئو در گوگل
بدون نیاز به تغییر مشخصات دامنه
پشتیبانی از دامنه های ایرانی (ir.) و بین المللی
فعال سازی فقط بر روی هاست های میزبانی شده در IRbestHost.com
پس از خرید آدرس دامنه هاست خود را از طریق درخواست پشتیبانی اعلام نمایید تا گواهینامه شما فعال شود.

 • نوع گواهینامه Domain Validation
 • الگوریتم رمزنگاری SHA-256
 • قدرت رمزنگاری 256Bit
 • طول کلید رمزنگاری 2048Bit
 • زمان صدور ۲ دقیقه تا ۲۴ ساعت
 • فقط دامنه اصلی ساپورت می شود
 • اعتبار گواهینامه دوساله
گواهینامه امنیتی SSL-۳

بدون نیاز به ارائه مدارک رسمی
سازگاری با تمام مرورگرها
افزایش رنک و سئو در گوگل
بدون نیاز به تغییر مشخصات دامنه
پشتیبانی از دامنه های ایرانی (ir.) و بین المللی
فعال سازی فقط بر روی هاست های میزبانی شده در IRbestHost.com
پس از خرید آدرس دامنه هاست خود را از طریق درخواست پشتیبانی اعلام نمایید تا گواهینامه شما فعال شود.

 • نوع گواهینامه Domain Validation
 • الگوریتم رمزنگاری SHA-256
 • قدرت رمزنگاری 256Bit
 • طول کلید رمزنگاری 2048Bit
 • زمان صدور ۲ دقیقه تا ۲۴ ساعت
 • دامنه اصلی و ساب دامین ساپورت می شود
 • اعتبار گواهینامه یکساله
گواهینامه امنیتی SSL-۴

بدون نیاز به ارائه مدارک رسمی
سازگاری با تمام مرورگرها
افزایش رنک و سئو در گوگل
بدون نیاز به تغییر مشخصات دامنه
پشتیبانی از دامنه های ایرانی (ir.) و بین المللی
فعال سازی فقط بر روی هاست های میزبانی شده در IRbestHost.com
پس از خرید آدرس دامنه هاست خود را از طریق درخواست پشتیبانی اعلام نمایید تا گواهینامه شما فعال شود.

 • نوع گواهینامه Domain Validation
 • الگوریتم رمزنگاری SHA-256
 • قدرت رمزنگاری 256Bit
 • طول کلید رمزنگاری 2048Bit
 • زمان صدور ۲ دقیقه تا ۲۴ ساعت
 • دامنه اصلی و ساب دامین ساپورت می شود
 • اعتبار گواهینامه دوساله